Επικοινωνία Πετρελαιοειδή BP
Κατσίκας Γ. & Ι. Ο.Ε. Άλευρα Λούλη
ΒΡ HELLAS A.E.
Aποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων
BP-CASTROL στην Εύβοια και τις Σποράδες.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος στην
Εύβοια - Βοιωτία και Σποράδες.
Αγαπητέ επισκέπτη,
Η εταιρία Κατσίκας Γ. & Ι. Ο.Ε. δραστηριοποιείται στην διάθεση και διανομή προϊόντων
BP-Castrol και της Άλευρα Μύλοι Λούλη καλύπτοντας πλήρως, ταχύτατα και αξιόπιστα
τις ανάγκες της Εύβοιας, Βοιωτίας και των Σποράδων.

Στις σελίδες μας αφενός θα βρείτε πλήρη και αναλυτικό κατάλογο των προϊόντων που
αντιπροσωπεύουμε και αφετέρου θα μπορέσετε να στείλετε τις παραγγελίες σας στην
εταιρία μας ή τυχών ερωτήσεις & προτάσεις σας.
Η Εταιρία Επικοινωνία Πετρελαιοειδή BP Άλευρα Λούλη Links Πετρελαιοειδή BP Άλευρα Λούλη